Klik hier voor onze vernieuwde website
www.forensischonderzoeksbureau.nl

Het NFA is voor u als strafrechtadvocaat hét adviesbureau op het gebied van de forensische advisering. Als u in een strafzaak op forensisch gebied advies en ondersteuning nodig heeft kunt u een beroep doen op de dienstverlening van het NFA. De NFA-onderzoeker zal vanuit een vernieuwende invalshoek uw strafzaak behandelen en in zijn advies de nadruk leggen op de punten die uw cliënt ontlasten.

 

De veiliggestelde en onderzochte forensische sporen (bijv. contactsporen of bloedsporen) zijn in bepaalde gevallen te verklaren vanuit meerdere scenario's: belastende en ontlastende. Door alle nieuwe ontwikkelingen op forensisch gebied is het mogelijk uit minimale hoeveelheden sporenmateriaal een DNA-profiel te genereren. Dit roept echter vaak vragen op omtrent de delictgerelateerdheid van de gevonden sporen.

 

Het NFA is voor u in staat de sporen te interpreteren en vanuit het kritische oogpunt van de verdediging een onderbouwd scenario te formuleren. Daarnaast zal worden onderzocht of er ontlastende sporen onderbelicht zijn gebleven. Van essentieel belang is dat de forensische sporen in de context van de zaak worden beschouwd.

 

DNA-kenmerken gevonden in het nagelvuil van het slachtoffer die overeenkomen met de partner hebben immers een lagere criminalistische waarde dan wanneer deze DNA-kenmerken overeenkomen met een andere persoon die niet in een directe relatie stond met het slachtoffer.

 

Indien er in uw zaak twijfels zijn over de forensisch technische-sporen, zal het NFA u optimaal bijstaan.

  

Copyright ) NFA (Nationaal Forensisch Adviesbureau)